Duvarlara resim asmanın (hükmü)

(3059) no'lu fetva: Soru : Duvarlara resim asmanın; özellikle krallar, alimler ve salih kimseler gibi ileri gelenlerin resimlerinin duvarlara asılmasının hükmü nedir? Çünkü insan nefsi bu kimselere saygı gösteremeye meylediyor.


Cevap: İster kralların, ister ilim adamlarının, ister salih kimselerin veya toplumun ileri gelen diğer kimselerinin resimleri olsun ister heykel, ister resim olsun; bu konuda Resulullah (s.a.v.) dan sabit olan hadislerin genel olması sebebiyle; ruh sahibi kimselerin resimlerini çekmek ve resimlerini asmak haramdır. Bu rivayetlerden birisi (Resulullah (s.a.v.) in Ali (r.a) efendimize şu sözüdür: Nerede canlı sûreti bulursan onu tanınmaz hale getir, rastladığın yüksek kabirleri de yerle bir et. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etti. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: