Duran yahut yürüyen binitin üzerinde farz namazın sahihliği

(Bölümün numarası 8; Page No. 125) (5926) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Soru binit üzerinde namaz hakkında. Bu caiz midir yoksa değil midir?


Cevap 1: Çamur, yağmur ve benzeri bir şeyle eza korkusundan dolayı, duran yahut yürüyen binit üzerinde farz namaz sahihtir. Zira Ya'la b. Mürra'dan (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: Bir yolculukta Peygamber (s.a.v.) ve ashabı dar bir geçide geldiler. Rasûlüllah biniti üzerinde idi ve üstlerinden yağmur yağıyor altlarından da su yükseliyordu. Namaz vakti girmişti, müezzine emretti, ezan okudu ve kamet getirdi. Sonra Peygamber (s.a.v.) öne geçerek onlara ima ile namaz kıldırdı, secdeyi rükudan biraz daha eğilerek yapıyordu. Hadisi Ahmed ve Tirmizî rivayet etmişlerdir ve Tirmizî şöyle demiştir: İlim ehli onunla amel etmiştir . Yine indiği takdirde arkadaşlarından kopacağından, yahut düşmandan dolayı canından yahut indiği takdirde tekrar binememekten korkarsa binit üzerinde farz kılmak sahihtir. Zikredilen hadis ve aşağıdaki ayetin umum ifade etmesinden dolayı, gücü yeterse kıbleye yönelmesi ve secde ve rüku yapması gerekir ve secdesini rükûundan daha daha fazla eğilerek yapar: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. (Bölümün numarası 8; Page No. 126) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: