Duhan suresinin fazileti hakkında ki hadisler

(Bölümün numarası 4; Page No. 304) Boş sayfa (Bölümün numarası 4; Page No. 305)  DUHÂN sursinin tefsiri. (Bölümün numarası 4; Page No. 306) Birinci soru,(9893) no'lu fetvadan: Soru 1: Bu hadisin sıhhat derecesi nedir?. Her kim gece Duhan suresini okursa o gecenin sabahında 70 bin melek onun için bağışlanma dilerler.


Cevap 1: Bu hadisi Tirmizî Ebi Hureyre'den, o da Peygamber (s.a.v.)'den (rivayet etmiştir.) Bu hadis zayıf bir hadistir. Celaleddin es-Suyuti el-Camii's-Sağir'de zayıf hadis olarak rivayet ettiği gibi, İbn-i Cevzi de uydurma hadisler içinde zikretmiştir. Bu hadisin senedinde Ömer b. Râşid b. Şecera vardır. Ahmed , Yehyâ b. M'ain ve Ebu Davud ve başka Alimler onu zayıf raviler arasında zikretmişler. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: