Duhülden önce zıhar yapmak

(Bölümün numarası 20; Page No. 277) (1018) Numaralı fetva: Soru: Babamla büyük kardeşim arasında tartışma çıktı ve kardeşim kızgınlık anında 'Eşim annemin bana haram olduğu gibi haramdır.' şeklinde bir ifade kullandı. Bunun yanında kardeşim bu ifadeyi kullanırken eşi ile henüz ilişkiye girmemişti. Bu meseleyi hakkında bana fetva vermenizi rica ediyorum.


Cevap: Kardeşinin eşine yaklaşmaması doğru olanıdır. Eğer bunu eşine nikah akdinden sonra yapmışsa büyük bir günah işlemiştir. Bundan dolayı zıhar kefareti gerekir ve bu kefareti de ona yaklaşmadan ödemesi gerekir. Ayrıca yapmış olduğu zıhar ister duhulden önce olsun ister sonra olsun fark etmez, yine kefaret ödemesi gerekir. Zıhar kefaret şunlardır: Mü'min bir köleyi azat etmek, imkanı yoksa iki ay peş peşe oruç tutmak, buna da gücü yoksa her birine yarım sa' olacak şekilde toplam otuz sa' buğday, altmış fakire vermek. Başarı Allah'tandır! Allah peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: