Dualarda kullanılan Bürde diye adlandırılan kitabın hükmü

(5782) no'lu fetvanın ikinci ve beşinci soruları: Soru 2: Ülkemizde dualarda kullanılan ve [el-Bürdetu'l-Medîh] adını taşıyan kitabın hükmü nedir? Bu kitabın okunmasında bir sevap var mıdır, yok mudur? Bu kitap okunduğu zaman, bazılarının söylediği gibi Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ulaşır mı ulaşmaz mı?


Cevap : Kur'ân-ı Kerim'i çok oku ve Hz. Peygamber'den (s.a.v.) sabit olan zikirlerle Allah'ı çokça zikret. Bürde ve benzeri şeyleri okumaktansa Kur'ân kırâ'ati ve sahih zikirle yetin. Çünkü Bürde ve benzeri şeyleri ibadet niyetiyle okumak sonradan çıkarılmış bir bidattir. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Bir rivayette ise: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Binaenaleyh Bürde'nin okunmasında herhangi bir sevap yoktur; aksine bazı beyitlerinde büyük şirk tehlikesi mevcuttur. Meselâ:Ey insanların en değerlisi, ne edeyim, senden başka,Kime sığınayım, büyük bir felaket geldiği zaman?Daha ileride şu beyitler yer alır:Dirilişimde sen tutmazsan elimden,Lütfun ile.. "Ey ayağı kaymış!" de, o zaman.Dünya da ahiret de senin cömertliğindendir,Levhin ve kalemin ilmi senin ilmindendir.


Tags: