Duadan sonra Fatiha'yı okumanın hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 528)  Duadan sonra Fatiha suresini okumak. Üçüncü soru, (5881) no'lu fetvadan: Soru 3: Allah resulü (s.a.v.) dua ettikten sonra Fatiha suresini okur muydu?.


Cevap 3: Hz. Peygamberin (s.a.v.) dua ettikten sonra Fatihayı okuduğuna bir rivayet bildiğimiz kadarıyla sabit olmamıştır. Dolayısıyla duadan sonra Fatihayı okumak bidattir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: