Du'adan sonra Fatiha'yı okumanın hükmü

(9572) no'lu fetvadan: Soru 8: Bizim burada du'adan sonra bazı adetler var. İmam "el-Fatiha" diyor ve me'mumlarla beraber ellerini kaldırıyor ve onlardan biri Fatiha suresini okuyor. Bitince "âmin" diyerek ellerini yüzlerine sürüyorlar.


Cevap 8: Du'adan sonra Fatiha'yı okumak meşru değildir. Çünkü bu Hz. Peygamber'den (s.a.v.) ve Raşid Halifelerden varid olmamıştır. Hayır, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ve halifelerinin yoluna tabi olmadadır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selâm olsun.


Tags: