Doğum yüzünden ölen kadının sevabı

(Bölümün numarası 8; Page No. 347)  Doğum yüzünden ölen kadının sevabı. (829) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Hamile olduğu halde ölen kadının sevabı konusunda Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen hadisler var mıdır?


Cevap 3: Evet, İmam Malik Muvatta'da, Ahmed Müsned'de Ebu Davud, İbn Mace ve Nesai Sünen'lerinde, İbn Hibban Sahih'inde ve Hakim Müstedrek'te, Cabir b. ÖUeyk'ten rivayet ettiklerine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Allah yolunda öldürülmenin dışında şehitlik yedidir: Allah yolunda öldürülen şehittir, taun (veba) hastalığından ölen şehittir, suda boğularak ölen şehittir, yatalak hastalığından ölen şehittir, karın hastalığından ölen şehittir, yangında ölen şehittir, yıkıntı altında kalarak ölen şehittir, karnındaki cenin sebebi ile ölen kadın da şehittir. Bu hadis hakkında Nevevi şöyle demiştir: Sahih bir hadistir "Karnındaki cenin sebebiyle ölen kadın" sözünün manası: (cim harfi ötre ve esre okunabilir.) Doğum sebebiyle ölen, yani ondan ayrılmadan karnındaki bir şeyle ölen demektir. (Bölümün numarası 8; Page No. 348) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: