Doğum kontrol yöntemiyle aileyi tanzim etmek

( 2221 ) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1 : Değişik vesilelere başvurmak suretiyle kişi ailesini doğum kontrol yöntemiyle tanzim edebilir mi?


Cevap 1 : Büyük Alimler Konseyi konuyla ilgili bir karar açıklamıştır: İslam şeriatı neslin çoğalmasını ve yayılmasını teşvik etmektedir. Nesli büyük bir nimet olarak telakki eder. Allah'ın (c.c.) nesli, bizlere bahşettiği büyük bir lütuf olduğunu söyler. Kitap ve sünnette bu manada bir çok nas vardır. (Bölümün numarası 19; Page No. 297)  (Bölümün numarası 19; Page No. 298)  bunları açıklamıştır. Doğum kontrol yöntemi veya hamileliği engelleme işlemi Allah'ın insanları yarattığı fıtrata ve Allah'ın kulları için uygun gördüğü şeriata karşı mücadele etmektir. Doğum kontrolü ile hamileliği engelleme hususunda propaganda yapanların hedefi genel manada tüm müslümanlara, özelde de Arap müslümanlara tuzak kurmaktır. Böylece ülkeleri ve halkları sömürmeyi amaçlamaktadırlar. Aynı zamanda bunu yapmak bir cahiliye adeti ve Allah'a (c.c.) karşı iyi zannda bulunmamaktır. İslam toplumunu zayıflatmak ve bağlarını koparmak hedeflenmektedir. Konsey bu hususta mutlak olarak doğum kontrol yöntemini kullanmak caiz değildir demektedir. Eğer rızık korkusu ise hamileliği engellemekte caiz değildir. Çünkü rızkı veren güç ve kudret sahibi Allahtır. Yeryüzünde bulunan her canlının rızkını Allah vermektedir. Ancak hamileliği engellemek, kadının normal doğum yapamayıp ameliyata ihtiyaç duyması, eşlerin maslahatına binaen geçici olarak geciktirmesi gibi sebeplerden dolayı olursa hadislerle amel etme adına caizdir. Sahabeden (r.a.) bir çok rivayette azil'in caiz olduğu da varid olmuştur. Aynı zamanda alimlerden bazıları 40 günden önce spermi atmak için ilaç kullanımına cevaz vermişlerdir. Zorunlu durumlarda hamileliği engellemek gerekebildiği için meşru kabul edilmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: