Doğru cemaatın vasfı

(7122) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bu zamanda bir çok cemaat ve gruplar var. Bunlardan her biri naciye fırkası altında aydınlandıklarını iddia ediyorlar. Hangisi hak üzere olduğunu bilmiyoruz ki, ona tabi olalım. Bu konuda hakka tabi olabilmemiz için, zât-ı alinizden, delilleriyle birlikte, bu cemaatların en faziletlisi ve en hayırlısını bize göstermenizi rica ediyorum.


Cevap 1: İmandan çıkaran bir küfür işleyenler hariç, bu cemaatlerden her biri naciye fırkasının içine dahildir. Fakat hakka isabet etmeleri, onunla amel etmeleri ve delilleri anlama ve ameldeki hataları miktarınca, kuvvet ve zayıflık yönüyle onların dereceleri farklıdır. Onların en hidayet üzere olanı, anlayış ve amel yönünden delille haraket edenlerdir. Onların görüş açılarını öğren, hakka en fazla tabi olan ve ona en fazla iltizam edenlerle beraber ol. İslam'da onların diğer kardeşlerine haksızlık etme. Haktan isabet ettikleri şeyle onlara cevap verirsin. Bilakis bazı konularda sana muhalefet edenlerin lisanında ortaya çıksa da, nerede olursa olsun hakka tabi ol. Hak, müminin yol göstericisidir. Kitap ve sünnetten çıkarılan delilin kuvvetli olması, hak ve batıl arasında ayırıcı unsurdur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: