Doğduğu günde ölen bebek için Akika gerekir mi?

(1684) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bir kişinin bebeği altı aylık iken canlı olarak doğar ve doğduğu günde ölürse ona akika gerekir mi?


Cevap 1: Eğer anlattığın gibi bebek altı aylık iken doğmuş ise ister doğduğu günde ölse ister yedinci gün ölse onun için akika kurbanı kesmek sünnettir. Aynı zamanda çocuğa isim de verilir. Ahmed, Buhari, ve Ashab-ı Sünen'in Selman b. Amr'dan nakletmiş olduğu bir rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle demiştir: Erkek çocuğun doğumuyla beraber akîka vardır. Onun adına akîka kurbanı kesiniz ve ondan ezayı gideriniz. Hasan da Semura'dan Efendimiz'in (s.a.v.) şöyle dediğini nakletmiştir: Her çocuk, akikası karşılığında rehindir. Yedinci gün kurban kesilir, tıraş edilir ve kendisine isim verilir. (Bölümün numarası 11; Page No. 445) Bu hadisi Ahmed ve Ashab-ı Sünen rivayet etmiştir. Tirmizi de bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Akika ise, erkek için iki koyun, kız için bir koyundur. Bu konuda yine Amr b. Şuayb'ın babasından, o da dedesinden nakletmiş olduğu bir rivayete göre Efendimiz (s.a.v.) şöyle demiştir: Kim çocuğu için kurban kesmek isterse onu yapsın. Erkek çocuğu için eşit iki koyun ve kız çocuğu için bir koyun. Bu hadisi Ahmed, Ebu Davud, ve Nesai hasen bir senedle nakletmişlerdir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: