Dine sövmek ve türbelerin üzerine mescitler (camiler) inşa etmek

İkinci soru (7353) no'lu fetvadan: Soru 2: İslam yasalarına göre, baba ve kardeş gibi kişiye birinci dereceden yakın akrabası da olsa, dine söven insanların durumu nedir? İslam'a göre -günümüzde de var olduğu gibi- türbelerin üzerine mescitler inşa etmenin hükmü nedir? İbrahim El-Dusukı, - Es-Seyyid El-Bedevi - El-Hüseyin v.b. kimselerin türbeleri buna örnektir. İçerisinde bu kabirlerin bulunduğu mescidlerin hükmü nedir? Allah resulü'nün (s.a.v.) bu anlamda söylemiş olduğu hadis bunları kapsar mı? Allah, yahudi ve hristiyanlara lanet etsin; onlar peygamberlerinin mezarlarını mescid edindiler.


Cevap 2: Öncelikle: İslam'a söven kimse, müslümanlık iddiasında bulunan bir kişi ise, bu kimse İslam'dan çıkmış ve dinden dönmüş olur. Bunu farkeden kimsenin, bu yanlışa karşı çıkması ve bu sözün sahibine nasihat etmesi gerekir. Belki de bu nasihat onu kötülükten alıkoymaya ve Allah'a (c.c.) dönüş yapıp tevbe etmeye sevkeder. Bu sözleri sarfeden kimse yakın akraba ise bu nasihat daha fazla önem arzeder. Peygamber'in (s.a.v.) şu sözü bunun delilidir. Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman eliyle değiştirsin.Ona güç yetiremezse diliyle değiştirsin ona da güç yetiremezse kalbiyle buğz etsin.Bu imanın en zayıfıdır. İkinci olarak: Türbelerin üzerine mescit/cami inşa etmek, mescitlere/camilere ölüleri defnetmek ve bu mescitlerde/camilerde namaz kılmak, Peygamber'in (s.a.v.) şu sözünden dolayı caiz değildir. Dikkat edin ki, sizden öncekiler, Peygamberleri ile Salih kimselerinin mezarlarını mescid edindiler, sakın siz de mezarları mescidler edinmeyin; çünkü ben, bunu, size yasaklıyorum. Bu hadisi İmam Müslim sahihinde nakletmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: