Dinden çıkaran küfür

Dinden çıkaran küfür sadece inkar mıdır ve dinden çıkaran küfür nedir? İkinci ve üçüncü soru (9104) no'lu fetvadan: Soru 2: Onların yorumuna göre, dinden çıkaran küfür, sadece inkarla olur ve tembellikten dolayı namazı terkeden inkar etmemiştir, inkar olmaksızın dinden çıkaran küfür var mıdır?


Cevap 2: Dinden çıkaran küfür sadece inkarla olur yorumu doğru değildir. İmamların ihtilaf ettikleri içtihadi bir hükmü müsümanın inkar etmesi, küfür olarak itibar edilmez. Bilakis ihtilaf devam ettiği için, bu konuda sorumlu olmaz. Yapmaya gücü olduğu halde İslam'ın esaslarından bazısını bilerek terkeden küfre girer. Söylemeye gücü yettiği halde kelime-i şehadeti söylemekten yüz çevirmesi ve inkar etmeksizin bilerek ve tembellikten dolayı beş vakit namazı terk etmesi gibi.


Tags: