Dinde hüküm verme usulü

Hükümlerin delillerinden:İcma ve sahih kıyas. Dördüncü ve beşinci soru (3701) no'lu fetvadan: Soru 4: İns ve cinnin peygamberi Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Sizlere iki şey bıraktım: Allah'ın kitabı Kur'ân ve benim sünnetim. Bunlara tutunduğunuz sürece (Bölümün numarası 5; Page No. 21)  sapıtmazsınız. İslami dini hükümlerde bu iki delil dışında delil var mıdır?.


Cevap 4: Hamd, yalnız tek olan Allah'adır. Salât ve selam onun resûlü'ne, ailesine ve sahabesine olsun.Dini hükümler, Allah'ın kitabı, resûlü'nün (s.a.v.) sünnetiden ve bunlara ilave edilen icma ve sahih kıyastan getirilen naslar üzerine bina edilmiştir. Müslüman, delilinden hüküm çıkarmaktan aciz ise, bildiği en güvenilir âlimlerden birini taklit etmesi caizdir. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun. Başarı Allah'tandır!Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: