Dinde aşırılık

(Bölümün numarası 1; Page No. 381)  Dinde aşırılık (Bölümün numarası 1; Page No. 382)  Beşinci soru (8946) numaralı fetvadan: Soru 5: Bir şeyin dinde aşırılık sayılabilmesi için aşılması gereken sınır nedir? Aşırılığın tarifi nedir? Yine dinde gevşekliğin tarifi nedir?


Cevap 5: Bir şeyin dinde aşırılık sayılması için aşılması gereken sınır, meşru olanın üstüne çıkmaktır. Aşırılık: Bir şeyde derine gitmek ve zorlamalara girmektir. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) aşırılığı yasaklamış ve şöyle buyurmuştur: Dinde aşırılıktan sakının. Sizden öncekileri, dinde aşırılıkları helâk etmiştir. . Ahmed b. Hanbel ve başkaları "sahih" bir isnatla rivayet etti. Gevşekliğe gelince; Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirme konusunda yetersiz kalmadır. Zina, gıybet ve dedikodu gibi bazı günahları işleme, ana-babaya iyilik, akraba ziyareti ve selamı alma gibi bazı farzları terketme gibi.. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: