Din'e lanet eden kimsenin küfre girmesi

Kişiyi İslam'dan çıkaran söz ve ifadeler (7549) no'lu fetva: (Bölümün numarası 2; Page No. 19) Soru: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in onun resulü olduğuna şehadet eden, namaz kılan ve İslam'ın diğer farzlarını yerine getiren ancak, öfkelendiği ve biriyle tartıştığı zaman, söylemekten bile haya ettiğim bazı sözler sarfeden kimse hakkında ne dersiniz? Söylemekten bile haya etmeme rağmen, bu gibi sözleri sarfetmekten sakınabilme ve öğrenme açısından bu sözeri söylemek gerektiği kanaatindeyim. Bu kelimeler; "Rabbinin dinine lanet olsun" ... vb. ifadelerdir. Bu kelimeleri sarfeden kimse kafir olur mu? Bu sözlerden ötürü büyük abdest (gusül) alması gerekir mi? ve yapmış olduğu iyi ameller boşa mı gider? Bu konunun ayrıntılı olarak anlatılmasını talep ediyoruz.


Cevap: Dile getirdiğin: "Rabbinin dinine lanet olsun" sözü, kişiyi İslam'dan çıkaran bir sözdür. Dolayısıyla bu söz sahibine nasihat edilmeli, hikmetle ve güzel öğütlerle doğru yol gösterilmeli ve en güzel şekliyle onunla mücadele edilmelidir. Umarız Allah (c.c.), o insana hidayet eder de gelecekte bir daha böyle sözler sarfetmez. Bununla beraber, geçmişte sarfettiği sözlerden dolayı tevbe yapması hususunda kendisine nasihat edilmesi gerekir. Çünkü, kişinin yapmış olduğu tevbe kabul edilirse, daha önce işlemiş olduğu günaharın bağışlanmasına vesile olur. Allah teala şöyle buyurmuştur: De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Alimler, bu ayetin tevbe edenler hakkında nazil olduğu konusunda icma' etmişlerdir. Allah teala şöyle buyurmuştur: Şu da muhakkak ki ben, tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra (böylece) doğru yolda giden kimseyi bağışlarım. Tevbe'nin meşru olduğu hususunu ifade eden Kur'an ve sünnetten daha bir çok delil mevcuttur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: