Dişler arasında bir şeyler kalmış olsa dahi abdestin ve guslün sahih olduğu

(9202) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Yemek yerken dişlerin arasında bazı şeyler kalabilmekte. Abdest alırken veya guslederken dişlerin arasında kalan şeyleri çıkaramazsak abdest veya gusül sahih olur mu?


Cevap 1 Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişin ardından; Dişler arasında yemek kırıntıları kalsa da abdest ve gusül sahih olur. Fakat bunların giderilmesi daha efdaldir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v). âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: