Diğer peygamberler dışında, Allah'ın yükseltmek için sadece İsa (a.s.)'ı seçmesi

Soru 5: Muhammed (s.a.v.) peygamberlerin en üstünü olduğu halde, İsa (a.s.) gerçekten semaya yükseltilmişse, İsa'nın yerine semaya yükseltilmemiştir. Allah, diğer peygamberler hariç, yükseltmek için niçin İsa'yı seçmiştir?


Cevap 5: Allah Teala rahmet ve ilim olarak her şeyi kapsamış , güç ve kuvvet olarak her şeyi kuşatmıştır. O yüksek hikmet, kesin irade ve her şeyi kuşatan kudret sahibidir. O insanlardan dilediğini müjdeleyici ve inzar edici nebiler ve peygamberler olarak seçti ve bazısını bazısına derece yönüyle üstün kıldı ve kendi fazlından ve bir rahmet olarak onlardan her birine dilediği özellikleri verdi. Dostluk yönüyle, dostu İbrahim ve Muhammed'i (s.a.v.) seçti. Her peygambere, zamanına uygun ve kavmine karşı delil getirebileceği ayetler ve mucizeler verdi. Bunu hikmetinin gereği ve adalet olarak yaptı. Onun hükmünü sorgulayacak yoktur. O izzet ve hikmet sahibidir, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Her meziyet tek başına üstün olmayı gerektirmez. Diri olarak semaya yükseltmek üzere İsa'nın seçilmesi, Allah'ın iradesinin ve hikmetinin bir gereği olarak gerçekleşmiştir. Yoksa İbrahim, Muhammed, Musa ve Nuh (salat ve selam onların üzerlerine olsun) gibi kardeşleri peygamberlerden daha üstün olmasını gerektirmez. Bunlara, ona daha üstün olmalarını gerektiren meziyetler ve ayetler verilmiştir. Son olarak, bu konuda işin varacağı yer Allah'a dır. O dilediği gibi yapar. İlminin kemali ve hikmetinin gereği, yaptığından sual olunmaz. Sonra bu konuda soru sormak, bir amel ve inanç tesbitini gerektirmez. Bilakis bu konu etrafında dolaşan hayrete düşebilir ve bir takıp zan ve şüphelere maruz kalabilir. Mümine düşen, Allah'a ait işlerde teslim olmak ve kullara ait işlerde ise inanç ve amel yönüyle çaba sarf etmektir. Bu, nebi ve peygamberlerin yolu ve hidayet yolunu gösteren raşid halifelerin ve ümmetin selefinin yoludur.


Tags: