Devenin yağını ve bağırsağını yemekten dolayı abdest almanın hükmü

(1257) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Develerin yağ ve bağırsakları hakkında ihtilaf bulunduğunu duyduk. Bu hususta şöyle söyleyenler var: Bunlar, onların etlerine tabidir ve bunun istisna edildiğine dair herhangi bir delil yoktur. Hadisin, diğerleri hakkında değil sadece et hakkında geldiğini, yağ ve bağırsaklarından dolayı abdest almak gerekmez diyenler de bulunmaktadır. Bu konuda sahih olan görüş nedir?. Deve yavrusu, doğup da süt emmeden önce boğazlandığında ete ya da bağıraklara mı tabi olur?


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki: (Bölümün numarası 5; Page No. 300)  Sahih hadiste de geldiği üzere abdest sadece (deve) eti yemekten dolayı bozulur. Bu da Resulullah'ın (s.a.v.) şu kavlidir: Deve etinden dolayı abdest alınız. Hadisin umum ifadesi sebebiyle süt içmemiş olsa da devenin küçük yavrusu da ona bağlıdır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: