Devenin kurban edilebilme yaşı

(16977) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bizim Hollanda tipi büyük baş hayvan yetiştirdiğimiz çiftliklerimiz var. Bu hayvanlar yoğunlaştırılmış gıdalarla beslendiklerinden üç kat fazla büyüyorlar. Bu işlem on ay sürüyor. Bu hayvanlar yedi kişinin katılımıyla, kurban bayramında, hac veya umrede, veyahut da akika kurbanı olarak kesilebilirler mi? (Bölümün numarası 10; Page No. 416)


Cevap 1: Sığır cinsi hayvanlar, iki yaşlarını doldurmadan kurban edilemezler. Eti ve yağının fazla olması veya hayvanın çok iri olması bu kuralı değiştirmez. Cabir b. Abdullah (r.a.)'den Rasulullah (s.a.v.)'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Müsinneden (Dînen belirlenen yaşa erişmiş hayvan) başka hayvanı (kurban olarak) kesmeyin. Ancak bulamazsanız, altı ayını doldurmuş koyunu (kurban olarak) kesebilirsiniz. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Nevevi şöyle ifade eder: "Alimler şöyle der: 'Müsinne, deve, sığır ve koyun cinsinden hayvanların dinen kurban edilecek yaşa gelmeleridir. Sadece koyun bazı durumlarda bu yaşa gelmeden kurban edilebilir.' Bu bilgi Kad-ı İyaz'ın eserinden nakledilmiştir. Sığır için musinne olmak, iki yaşına ulaşmış olmaktır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: