Devenin diğer hayvanlara takdiminin hikmeti

(7304) no'lu fetva: Soru: Allah'ın kitabını incelerken şu ayet-i kerime üzerinde durdum: (İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı?(17)O göğe nasıl kaldırılmış (Bölümün numarası 3; Page No. 461)  Soru: Devenin zikredilmesinin hikmeti nedir? Deveyi diğer hayvanlardan ayıran özellik nedir? Biz, Allah'ın semayı direksiz olarak yükselttiğini biliyoruz. Bu büyük bir şeydir. Bu hayvandaki sır nedir?.


Cevap: Allah Te'âlâ bu ayetleri, şu ayetten sonra zikretmiştir: (Resûlüm!) Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? Bu ayetleri, kıyamet gününde dirilmeye bir delil olarak, hesap ve ceza için, ölümlerinden sonra mahlukatı tekrar diriltmeye Allah Te'âlâ'nın gücünün yettiğini göstermek üzere zikretmiştir. Bu ilginç şekilde deveyi yaratmaya, semayı yaratmaya ve gördüğümüz gibi direksiz olarak onu yükseltmeye, üzerinde bulunan mevcudatın rahatça yaşayabilmesi için, yer yüzünü sağlam ve sabit kılmak üzere direkler mesabesinde yer yüzünde dağları yaratmaya, yer yüzünü yaratmaya ve üzerinde mahlukatın yaşaması kolaylaşsın diye onu yaymaya kadir olan; insanları ve ruh sahibi diğer varlıkları da tekrar diriltmeye kadirdir. (Bölümün numarası 3; Page No. 462) Deve, zikredilen diğerlerine tercih edilmiştir. Çünkü o, kendilerine müsahhar kılınmış olarak yanlarında bulunuyor, istedikleri şekilde tasarruf ediyorlar ve binit olarak kullanıyorlar. Zor şartlarda ulaşabilecekleri uzak diyarlara onların üzerinde yüklerini taşıyorlar. Bakımı kolay ve açlık ve susuzluğa tahammülü kuvvetli, yaşlı ve çocuk için idaresi kolay olması, dolayısıyla çöl ve sahraları onunla kat' ediyorlar. Ayrıca insanların binebilmesi ve istedikleri şekilde yükleyebilmeleri için çökmesi ve kalkması gibi, meşekkatsiz ve yorulmadan elde ettikleri bir çok faydaları vardır. Allah, yükleri taşımaya yardımcı olan kemiklerini son derece mükemmel eşsiz bir terkiple donatmıştır. Yükünün ağırlığına rağmen, boynunun uzun olması kalkışına yardım ettiği gibi yürüyüşüne de yardım etmektedir. Allah, tek tırnaklı ve çift tırnaklı hayvanların yürüme imkanı olmayan yerlerde yol almasına yardım eden ayak tabanları ihsan etmiştir. Bundan başka insanların bilmediği bir çok ilginç yönleri vardır. Diğer hayvanlara vermediği özellikleri ona veren, büyüklüğüne ve farklı gücüne rağmen kullarına müsahhar kılan ve kullarına bir rahmet ve maslahatlarına yardım olarak, onlara boyun eğdiren Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederiz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: