Deve eti yemek, abdesti bozan şeylerdendir

(Bölümün numarası 5; Page No. 296)  Deve eti yemek abdesti bozan şeylerdendir (557) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Deve eti yemekten dolayı abdest almak gerekir mi, bunun sebebi nedir?


Cevap 3: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki:Deve eti yiyen kimse, kıldığı namaz farz olsun nafile olsun abdest alması gerekir. Deve eti yemekten dolayı abdest alma konusunda soru sorulunca Peygamber (s.a.v.): "Evet" buyurmuş, koyun etinden dolayı abdest alma konusunda sorulunca: "Dilersen" buyurmuştur. Bunu İmam Müslim, Sahih'inde rivayet etmiştir. Allame İbnü'l-Kayyim (Bölümün numarası 5; Page No. 297) (r.aleyh) bunun hikmeti hakkında şöyle der: Develer aşırı öfkeleriyle bilinirler ve kendilerine eziyet verenlere karşı hilelerini içlerinde gizlerler ve uzun zaman geçse dahi o kişiden intikam alma hırsıyla yaşarlar. Şöyle devam eder: İnsan ondan yediğinde o tabiatı kendisine arız olur. Bundan dolayı da deve eti yemiş olan kimsenin, kendisinde oluşması mümkün olan bu kin ve öfkeden kurtulabilmesi için abdest meşru kılınmıştır. Şer'i hükümlerin tamamında, hikmet bilinemese dahi Allah'a teslim olmak gereklidir. Vallahu alem.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: