Devamlı belirli bir sureyi okumak

(Bölümün numarası 6; Page No. 421)  Cuma sabahında Kur'ân okumak. İkinci soru, (6278) no'lu fetvadan: Soru 2: Devamlı belirlenen bir sureyi okumanın hükmü nedir?. Mesela, bizim imamımız Cuma günü sadece "Duha" ve "İnşirah" surelerini okuyor.


Cevap 2: Sünnet olan, namaz kılanın Cuma günü sabah namazında Fâtiha'dan sonra, birinci reka'tta "Secde" suresini, ikinci reka'tında ise: İnsanın üzerinden uzun bir süre geçmedi mi? diye başlayan "İnsan" suresini okuması ve Cuma namazında "A'la" ve "Ğaşiye" surelerini, bazen "Cuma" suresini, bazen "Münafikûn" suresini ve bazen: İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? diye başlayan "İnsan" suresini okumasıdır. Ancak soruda söylendiği gibi devamlı "Duha" ve "İnşirah" surelerini okumak, sünnetin hilafınadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: