Ders programında Kur'ân-ı kerim'i beşeri bilimler kategorisine katmak doğru olur mu?

(Bölümün numarası 3; Page No. 12) (21069)Sayılı fetva: Soru : Askeri Tarih, Coğrafya, Yönetim, Kütüphanecilik, Araştırma Yöntemleri...ilh. gibi bazı derslerin öğretim programlarını hazırlayıp yöneten bir bölümde çalışıyoruz. Bu bölüme "Beşeri Bilimler Bölümü" adı verilir. Okutulan dersler arasında Kur'ân-ı Kerim ve İslam Kültürü dersleri de vardır. İlahi bilgiyi ve Allah'ın vahyini temsil eden Kur'ân-ı Kerim beşerî bilimlere katılabilir mi? Bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Allah sizleri en güzel ecirle mükafatlandırsın.


Cevap : Kur'ân-ı Kerim Allah'ın hakiki kelamıdır. İnsanlara yüce Rabbinin yolunu göstersin diye elçisi Muhammed'e (s.a.v.) indirmiştir. Bu konuda Allah Te'âlâ Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. buyurmuştur. Kur'ân, Allah'ın kullarına lutfedip öğrettiği ilminin bir parçasıdır. Nitekim yapılan iki yorumdan birine göre yüce Allah şöyle buyurmuştur. Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder; onu kendi ilmi ile indirdi. Yani Kur'ân'da yüce Allah'ın kullarına öğrettiği ilahi bilgiler, şeri hükümler ve gaybi haberler vardır. Buna göre Kur'ân-ı Kerim'i "Beşerî Bilimler"e katmak caiz değildir. Zira bu, Kur'ân'ın da insan kelamı olduğunu çağrıştırdığı gibi ayrıca onu beşerî bilgiler düzeyine indirgemektedir. (Bölümün numarası 3; Page No. 13)  Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: