Delikli ya da şeffaf olan çorap üzerine mesh etmenin hükmü

(5512) Numaralı fetvanın beşinci sorusu: (Bölümün numarası 5; Page No. 266) Soru 5: Delikli ya da şeffaf olan çorap üzerine meshetmek caiz midir?


Cevap 5: Allah'a hamd, Resûlüne, âilesine ve ashabına salat ve selam olsun. İmdi:Abdest alırken ayakları yıkamak yerine çoraplar üzerine mesh etmek caizdir. Ancak bunun için çorapların abdestli giyilmesi, deliklerin örfen geniş sayılmaması ya da şeffaflığın, mesela, tendeki beyazlığı ya da siyahlığı gösterecek derecede olmaması şarttır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: