Def çalmak

(1715) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Tef çalmanın hükmü nedir?


1 : El-Tirmizî ve Nesai ve diğerleri Muhammed b. Hatip'den Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Gayrimeşru birleşme ile meşru evliliği birbirinden ayıran şey, def çalmak ve ilan etmektir. El-Buhari ve diğeri Halid b. Zekvan'dan, o da Rabi' b. Mu'viz dedi ki: 'Evlendiğimizin ertesi günü sabahleyin Resûlüllah (s.a.v.) Efen­dimiz yanıma geldi ve senin benim meclisimde yer aldığın gibi Resûlüllah (s.a.v.) döşeğimin üzerine oturdu ki cariyecikler de Bedir gününde öldürülen babalarımızın övgü değer vasıflarını söyleyip tef çalıyorlardı. O kadar ki o cariyeciklerden biri "Aramızda yarınları bilen bir Peygamber bulunuyor" dedi. Bu­nun üzerine Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ona: "Öyle söyleme, şimdiye kadar söylediklerin gibi (şarkı ve ağıt) söyle" (Bölümün numarası 19; Page No. 113)  Bundan anlaşılıyor ki, nikahı ilan etmek için kadınların tef çalması caizdir. Ancak mefsedete/kötülüğe sevk eden, kadın ve erkeklerin karışık olması, haram olan şarkılar söylenmesi gibi yollar kapalı olmalıdır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: