Deccalle ilgili hadislerin sıhhati

(Bölümün numarası 3; Page No. 146) (3381) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Mesih-i deccalin çıkışı ile ilgili hadis-i şeriflerde geçtiği gibi mi? Bu hadisler sahih mi, hasen mi, zayıf mı?


Cevap 2: Mütevatir sahih hadisler, mesih deccalin çıkacağına delalet etmektedir. Deccalin çıkması kıyametin alâmetlerindendir. Bu konuda hadis kitaplarına Buhari ve Müslimin'in "Sahih" isimli kitapları, Câmi'u'l-Usûl vb. muteber hadis kaynaklarına müracaat etmelisiniz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: