"De ki: Bana vahyolunanda..... bulamıyorum..ilh." âyetiyle oluşan tearuzun giderilmesi

(Bölümün numarası 3; Page No. 5)  Tefsir, Kur'ân İlimleri, Hadis (Bölümün numarası 3; Page No. 6) (17796) Numaralı fetva: Soru : Allah yüce kitabında şöyle buyuruyor: De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti -ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış birşey bulamıyorum. ...ilh. Bu âyetten kesin biçimde anlaşıldığına göre domuz dışında Allah'ın etini yemeyi haram kıldığı hayvan bulunmamaktadır. Bu hüküm Kur'ân-ı Kerim'in başka âyetlerinde de tekrarlanmıştır. Hadisi şerifte ise şöyle buyrulmuştur: Allah, köpek dişli her hayvanın, pençeli her kuşun ve ehli eşeklerin etini (yemeyi) yasaklamıştır. Sayın müftüm, Kur'ân'ın hükmü ile (eğer sahih ise) bu hadisi şerifin hükmü arasında bir tearuz görmüyor musunuz? Kur'an'ın hükmü ancak yine bir Kur'an âyetiyle neshedilebilir. Bildiğim kadarıyla zikri geçen âyetler, başka âyetlerle neshedilmemiştir. Doğrusunu Allah bilir. O nedenle siz değerli müftümden bu konuyu açıklamanızı rica ediyorum. Allah ilminizi artırsın, bizim adımıza sizi ecirlerin en iyisiyle mükafatlandırsın.


Cevap : Âyet ile hadis arasında bir tearuz (çelişki) bulunmamaktadır; çünkü hadis, âyet-i kerimede zikredilmeyen bazı haramları da zikretmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. (Bölümün numarası 3; Page No. 7)  onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Bu, öyle senin düşündüğün gibi nesih de değildir. Bilakis bir beyandır, Kur'an'da zikredilmeyen ilave hükümler getirmektir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: