Dünya işlerinden dolay komşusuyla konuşmamak

(20920) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Dünyevi sorunlarından dolayı dedem ve babam 13 senedir komşumuzla konuşmuyor. Bu komşumuz, umuma açık bir yerden ve yoldan bizi men etmişti, bu konuda ne yapmamaız gerekir? Allah sizleri en güzel şekilde mükafatlandırsın.


Cevap 2 : Böyle şeyler için konuşmamak caiz değildir. Ancak günah işlediğinde ona nasihat edildiği halde kabul etmezse ve onunla konuşulmadığında belki yaptığı kötü işi terk eder diye bir ümit ve maslahat varsa caiz olur, Peygamber'in (s.a.v.) sözü umum ifade ettiği için: Günahı alenî işleyenlerin dışında ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: