Dünya ateşi kıyamet günü ateşinin dumanıdır sözü doğru değildir

İkinci soru, (9424) no'lu fetvadan: Soru 2: Allah muhafaza buyursun, üzerinde yemek pişirdiğimiz dünya ateşinin, kıyamet günü ateşinin dumanı olduğu doğru mudur?


Cevap 2: Bu doğru değildir. Ancak Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Sıcak şiddetli olduğu zaman, namazı serinliğe bırakın. Zira sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır. Hadisi Buhari, Müslim ve Sünen sahipleri rivayet etmişlerdir. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 3; Page No. 494)  Sizin şu ateşiniz, cehennem ateşinin yetmişte biridir. "Bu kadarı dahi yeterli idi ey Allah'ın Rasûlü" denildi. Peygamber şöyle buyurdu: "O (cehennem ateşi) buna göre altmış dokuz kat daha fazladır. Her birinin harareti bunun gibidir." Hadisi Buhari rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: