Düşük bebek için akika var mı?

(1528) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Cinsi belli olup da ölü doğan bebeğin akikası var mıdır? Aynı şekilde yeni doğan bebeğin daha sonra akikası kesilmeden ölürse onun için akika var mıdır? Yine bebek doğduktan sonra üzerinden bir ay, bir sene geçse veya büyüse onun için yine akika var mıdır?


Cevap 3: Cumhura göre akika sünnettir. Çünkü bu konuda Ahmed, Buhari, ve Ashab-ı Sünen'in Selman b. Amr'dan naklettiği rivayet göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Erkek çocuğun doğumuyla beraber akîka vardır. Onun adına akîka kurbanı kesiniz ve ondan ezayı gideriniz. Yine Hasan'ın Semura'dan naklettiği bir rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 11; Page No. 447) Her çocuk, akikası karşılığında rehindir. Doğumunun yedinci günü kurban kesilir, tıraş edilir ve kendisine isim verilir. Bu hadisi Ahmed ve Ashab-ı Sünen rivayet etmiştir. Tirmizi de bunun sahih olduğunu söylemiştir.Yine Amr b. Şuayb'ın babasından, o da dedesinden naklettiği bir rivayete göre Hz. Peygamber ( s.a.v) şöyle buyurmuştur: Kim çocuğu için kurban kesmek isterse onu yapsın. Erkek çocuğu için eşit iki koyun ve kız çocuğu için bir koyun. Bu hadisi Ahmed, Ebu Davud ve Nesa-i hasen senedle nakletmişlerdir.Ruh üfürülmeden önce, bebeğin cinsi belli olsa bile, doğmadan ölen çocuk için akika yoktur. Çünkü bu çocuk bebek veya çocuk olarak isimlendirilmez. Çocuk canlı olarak doğar ve yedinci günden önce ölürse yedinci gününde onun akika kurbanı kesilir. Eğer doğan bebeğin üzerinden yedi günden fazla geçmiş ve akikası kesilmemişse, bazıları bu günden sonra akikanın olmayacağını savunmuşlardır.Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) akikanın vaktini yedinci gün olarak belirlemişlerdir. Hanbeliler ve bir grup fakih doğumun üzerinden bir ay veya bir sene geçse bile akikanın makbul olacağını ifade etmişlerdir.Çünkü Beyhaki'in Enes'den naklettiği bir rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v.) kendisi için peygamberlikten sonra akika kurbanı kestirmiştir. Bu görüş daha doğrudur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: