Dört mezhebin arasını birleştirmek

Dördüncü soru, (4272) no'lu fetvadan: Soru 4: Herbiri bir mezhep üzere olan, diğerine muhalif imamlar görüyoruz. Çok kere konu aralarında çatışmaya kadar varıyor ki bu, bazı namaz kılanların namazı terk etmelerine sebep oluyor. Bu konuda doyurucu yeterli bir cevap istiyoruz. Biz bir mezhebe mi tabi olalım? Durum istikrar kazanması için, mezhepler arasını nasıl birleştireceğiz?


Cevap 4: Hamd, yalnız tek olan Allah'adır. Salât ve selam onun resûlü'ne, ailesine ve sahabesine olsun. Dört mezhep imamı arasındaki fıkhın füruatına dair mevcut olan ihtilaf, (Bölümün numarası 5; Page No. 33) neşet ettiği sebeplere dayanır. Hadisin, bazısına göre sahih bazısına göne sahih olmaması, yahut hadisin, birisine ulaşıp diğerine ulaşmaması ve benzeri ihtilaf sebepleri gibi. Müslümanın onlar hakkında hüsnü zan beslemesi gerekir. Onlardan her biri, fıkıhta kendilerinden sadır olan konularda müctehittirler ve hakkı aramaktadırlar. İsabet ederse ona iki sevap vardır: Birincisi ictihadının sevabı, diğeri isabet etmesinin sevabı. Eğer ictihadında hata ederse, ictihadının sevabını alır ve hatası da bağışlanmıştır. Bu dört imamı taklit etmeye gelince, doğruyu deliliyle bulmaya gücü yeten kimse, deliliyle amel etmesi gerekir. Bu mümkün olmazsa, imkanı nisbetinde kendine göre en güvendiği alimi taklit eder. Bu ihtilaf füruattadır, ihtilaf edenlerin, birbirlerinin arkasında namaz kılmalarını men etmeleri gerekmez. Bilakis gerekli ve vacip olan birbirlerinin arkalarında namaz kılmalarıdır. Sahabe (r.a.) feri konularda ihtilaf ediyorlardı ve aynı zamanda birbirlerinin arkalarında namaz kılıyorlardı. Tabiin ve iyilikle onlara tabi olanlar da böyleydi.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: