Dört imam arasındaki ihtilafın hükmü

Altıncı soru, (3897) no'lu fetvadan: Soru 6: Dört imam arasındaki ihtilafın hükmü nedir?


Cevap 6: Hamd, yalnız tek olan Allah'adır. salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. olsun.Dört imam arasındaki ihtilaf, ilim ve anlamadaki ihtilaflarına dayanır. Onlardan görüşlerinde isabet edene iki sevap, hata edene ise bir sevap vardır ve hatası da affolunmuştur. İslam âlimlerinin diğerleri de böyledir. Evzâ'i, (Bölümün numarası 5; Page No. 29)  Süfyan es-Sevri, İshak b. Raheveyh ve benzerleri gibi...Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: