Cumhur ulemanın görüşü, erkeklik organına değmekle abdestin bozulduğu yönünde

(6990) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: İlim adamları kendi erkeklik organına dokunan kişinin abdestinin bozulup bozulmayacağı konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Abdestin bu durumda bozulmayacağını söyleyenler delil olarak şu hadisi ileri sürmüşlerdir: O ancak senden bir parçadır. Bu iki görüşten tercihe şayan olan hangisidir?


Cevap 2: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişten sonra; Bu meselede tercihe şayan olan görüş cumhurun görüşüdür. (Bölümün numarası 5; Page No. 286) Bu görüş de kendi erkeklik organına dokunan kimsenin abdestinin bozulduğu şeklindedir. Çünkü O ancak senden bir parçadır. anlamındaki hadis zayıf olup, erkeklik organına dokunan kimsenin abdest alması gerektiğine delalet eden sahih hadisler karşısında güçlü değildir. Asıl olan emrin vaciplik ifade ettiğidir. Sözü geçen hadisin zayıf olmadığı kabul edilse bile şu hadisle neshedilmiştir: Sizden kim zekerine (erkeklik organına) dokunursa abdest alsın! Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: