Cuma namazının farziyeti ve kılınması için şart koşulan sayı

(Bölümün numarası 8; Page No. 176) Boş sayfa (Bölümün numarası 8; Page No. 177)  Cuma namazı. (Bölümün numarası 8; Page No. 178)  Cuma namazının farziyeti ve kılınması için şart koşulan sayı. (1794) no'lu fetva: Soru: Cuma namazının sıhhati için bulunması şart koşulan erkek sayısı kaçtır? Zira bazı insanlar şöyle diyorlar: Kırk adam bulunmayınca namaz sahih değildir. Bir kişi eksik olsa öğleyi kılıyorlar. Bizim burada köylerimizden birinin sayısı on iki adamı geçmez ve birbirinden uzaktırlar. Onların cuma namazı kılmaları caiz midir yoksa sayı kırk kişiden aşağı düştüğü için öğleyi mi kılmaları gerekir?


Cevap: Müslümanların, köylerinde cuma günü cuma namazı kılmaları farzdır. Sahih olması için cemaat şarttır. Sahihliği konusunda belirli bir sayının şart koşulmasında şeri'i bir delil rivayet edilmemiştir. Sahih olması için üç ve daha fazla kimsenin onu kılması yeterlidir. Alimlerin sahih olan görüşüne göre, sayının kırktan aşağı olmasından dolayı, kendisine farz olan kimsenin, onun yerine öğleyi kılması caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: