Cuma gününde bir kârînin (Kur'ân okuyucusu) imâm girmeden önce Kur'ân-ı okumanın hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 502)  Cuma gününde bir kârînin (Kur'ân okuyucusu) imâm girmeden önce Kur'ân-ı okumanın hükmü. Altıncı soru, (2775) no'lu fetvadan: Soru 6: Bir kârinin, imam minbere çıkmadan önce ayağa kalkıp Kur'ân okuması, imam minbere çıkınca kâri' susması ve daha sonra imamın hutbe okuması helal midir. Bu cumanın edebi ve sünnetlerinden midir yoksa kabul edilemez bidat mıdır?


Cevap 6: Cuma günü mescitte Kur'an okuyan ve cemâ'atın da kendisini dinlediği bir kârînin imamın girmesinden önce Kur'ân okumasına yönelik bir delil bilmiyoruz. İmam girdiğinde karii susar. İbadetlerde asıl olan, tevkîfî (ilahî) olmasıdır. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Bu hadisi Müslim Sahih'inde (senetleriyle birlikte ) rivayet etti. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: