Cinlerin Kur'ân dinlemesi ve içeriği ile mükellef olmaları

Soru 13: Ahkâf ve Cin surelerinde cinler ve cinlerin Kur'ân dinelemeleri ile ilgili ayetlerin tercümesinde cinlerden maksadın Yahudiler ve Hıristiyanlar olduğunu ifade etmektedir. Bu iddiayı da şöyle ilişkilendirmektedir: (Zira peygamber bir insandır, insanlara gönderilmiştir, bu konuda cinlerin ne alakası var)?


Cevap 13: Delillerle sabit oldu ki Peygamber (s.a.v.)'in peygamberliği hem insan hem de cinler alemi için geneldir. Allah te'âlâ buyurdu ki: Diri olanları uyarsın ve kafirler cezayı hak etsinler diye. Cinler canlı varlıklardandır. Allah teala buyurdu ki: O, herkes için, bir öğüttür. Cinler alemler kavramına dahildir. Allah te'âlâ buyurdu ki: (Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Yine şöyle buyurdu: De ki: Hangi şey şehadetçe en büyüktür? De ki: (Hak peygamber olduğuma dair) benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'ân bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu. (Bölümün numarası 3; Page No. 364) Cinler Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin ulaştığı kimselerdendir. Allah te'âlâ buyurdu ki: Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren (Allah) yüceler yücesidir. Cinler de alemlerdendir. Allah sübhanehü insanları ve cinleri yaratışını ve her ikisinin de yaratıldıkları şeyin aslını açıkladıktan sonra insanlara ve cinlere, Kur'ân'da (açıklanan) Muhammed'e ve ümmetine genel olarak gönderilen şeriatı inkar eden kullarına verdiği birçok nimeti ve bu nimetlere şükretmediklerini hatırlattı. Şöyle buyurdu: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (Bu ayetler) insanları ve cinleri kapsayan kevnî nimetlerin akabinde,yine Allah'ın birliği, O'na itaatına karşılık olarak her iki cinsi (insan-cin) kapsayan mükafat çeşitlerini zikrettikten sonra ve Allah'ın kendilerine verdiği nimeleri inkar etmelerinin sonuçlarından onları sakındırmak için defalarca tekrar etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: