Cinlerin insana veya insanın cinlere etkisi, hasetçinin kıskandığı kişiye etkisi

(Bölümün numarası 1; Page No. 269)  Nazarın etkisi. (Bölümün numarası 1; Page No. 270) (3624) Numaralı fetva Soru: Cinlerin insanlara etkisi veya insanların cinlere etkisi, kıskananın kıskandığı kişiye göz değdirmesi..


Cevap: Cinlerin insanlara etkisi, insanların cinlere etkisi, kıskananın kıskandığı kişiye göz değdirmesi...bütün bunlar vakidir ve bilinen şeylerdir. Ancak bütün bunlar, Cenab-ı Hakkın evrensel, fıtri izni ile oluyor, şer'i izniyle değil.. Hasetçinin kıskandığı kişiye göz değdirmesine gelince, bu fiilen sabit ve yaşanan bir şeydir. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) sahih bir şekilde bize ulaşan bir rivayette demiştir ki: Nazar (göz değmesi) haktır. Eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı (kaderin vuku bulmasından önce onu yok etmek ve ortadan kaldırmak mümkün olsaydı), onu nazar geçerdi. ve yine buyuruyor ki: Rukye, ancak göz değmesi (nazar) veya (yılan ve akrep gibi hayvanların) zehiri içindir. Bu konuda hadisler pek çoktur. Allah'tan afiyet ve hak üzre sebat diliyoruz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: