Cinlere sığınmak ve bir şey yaptırmak için onlardan yardım istemek

(Bölümün numarası 1; Page No. 161)  Yardım dilemek (Bölümün numarası 1; Page No. 162) 433 Numaralı fetva Soru: Bir adama kötülük yapmaları için cinlere ve şeytanlara dua etmenin hükmü nedir? Mesela şöyle denmesi gibi: "Bunu alın ve götürün. Şu veya bu sebeple onu kaçırın." Bu şekilde dua eden kişinin hükmü nedir? Birisinden şöyle duydum: Kim cinlere dua ederse namazı da orurucu da kabul olmaz. Öldüğünde cenazesine katılınmaz, cenazesi kılınmaz ve müslüman mazarlığına gömülmez.


Cevap: Bir kimseye fayda veya zarar vermek gibi bir kasıtla cinlerden yardım istemek veya onlara sığınmak, ibadette şirktir. Çünkü cinin isteğine uyup bir kimseye zarar vermesi faydalanmadır. Buna mukabil kişinin cini yüceltmesi ve arzusunu yerine getirmesi için ona sığınıp yardım istemesi de aynıdır. Allah teala dedi ki Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün, «Ey cinler (şeytanlar) topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız» der. Onların, insanlardan olan dostları ise: «Ey Rabbimiz! (Biz) birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık» derler. Allah da buyurur ki: Allah'ın dilediği hariç, içinde ebedî kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir.(128)İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız. Allah teala dedi ki (Bölümün numarası 1; Page No. 163)  Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da, onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Bir insanın birisine zarar vermek için bir cinden yardım alması veya korktuğu birinin kötülüğünden korunmak için cinden yardım alması hepsi de şirktir.Bunu yapan kimsenin namazı da orucu da yoktur. Allah tealanın şu sözü için Andolsun (bilfarz) Allah'a ortak koşarsan, işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun! Kimin hakkında bu bilinirse ölünce cenazesi kılınmaz. Cenazesine katılınmaz ve müslüman mezarlığına gömülmez.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: