Cin ve meleklerden yardım istemek ve onlara yalvarmak

Soru 5: Bir müslümanın, bedeni cin, şeytan ve büyüden korumak niyetiyle, cin ve melekler gibi manevi varlıkların isimlerini yahut Allah'ın Esma-i Hüsna'sını yahut maneviyat âlimlerince meşhur koruyucu duaları yazması caiz midir?.


Cevap 5: Bir zararı defetmek, bir menfaatı celbetmek yahut cinlerin şerrinden korunmak için cin ve meleklerden yardım istemek ve onlara yalvarmak, -Allah muhafaza buyursun- İslam dininden çıkaran en büyük şirktir. Eğer Allah'ın dışında, nazarlığın yahut yıkamanın ona fayda getireceğine yahut ondan zararı defedeceğine inanıyorsa, ister bu, onlara nida etmek suretiyle olsun, yahut isimlerini yazıp nazarlık olarak asmak suretiyle olsun, yahut onu yıkayıp suyu içmek suretiyle olsun, yahut da benzeri başka bir şekilde olsun farketmez.Allah'ın isimlerini yazıp onu nazarlık olarak asmaya gelince, bazı selef bunu caiz görmüş bazısı ise mekruh saymıştır. Zira nazarlıklar hakkında umumi nehiy vardır ve onun asılması, diğer şirk ifade eden nazarlıkları asmaya kapı aralar. Ayrıca onu (Allah'ın isimleri bulunan nazarlıkları) asmak, onu kirlenmeye ve pislenmeye maruz bırakır ve bunda onu değersizleştirme vardır. Doğru olan da budur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: