Cin çarpmasını "arap tabibi" denen kişinin tedavi etmesi

(Bölümün numarası 1; Page No. 287) (6913) Numaralı fetva Soru: Bir gece, 15 yaşındaki kardeşim güneydeki vadilerden birisinden yürüyerek geçiyordu, birden, kediye benzer bir cisim göründü kendisine. Diyor ki: Bu cisim yaklaşık bir kilometre boyunca kendisiyle yürümüş. Kardeşimin sinirleri gerilmiş, çenesi birbirine yapışmıştı. Diyor: Bu hayvan benimle beraber, gah sağımdan, gah solumdan, gah arkamdan, gah önümden yürüyordu. Diyor: Çok defa Allah'ı zikretmek istemiş ama başaramamış... Sonra, bu cismi kendisinden uzaklaştıracak bir hareket yapmak istemiş ancak buna da güç yetirememiş, sonra kendiliğinden bir anda kaybolmuş... Sonra eve ulaşana kadar yürümeye devam etmiş. Yaklaşık iki hafta, sinirleri ve fikirleri karmaşık bir durumda kaldı, bunun ardından bayılmaya başladı, onu aldım Demmam'da bir hastaneye götürdüm, fakat bazı arkadaşlar, "kardeşine cin çarpmış" dediler. Gerçekten de cin görmüştü kardeşim. Bana söyledikleri bu...Ona hastanedeki tedavi fayda etmez, bir "arap tabibi"ne götürmen lazım, dediler. Bunun ardından, kardeşimin hastalığından ötürü mecbur kaldım ve onu, Demmam'da birine götürdüm. (Bölümün numarası 1; Page No. 288) Diyor: Cin hastalıklarını tedavi ediyormuş.. Yanına vardık, çocuğu önüne oturttu ve yüksek sesle, kelime-i tevhit ve salavat çekmeye başladı, sonra kısık sesle bişeyler söyledi, ne dediği anlaşılmıyordu, sonra, bir bardağa su koydu, üzerine Fatiha ve duymadığım bişeyler daha okudu, suyu çocuğa içirdi, sonra bize "oliban" (bir bitki) verdi ve çocuğu kastederek: bu olibanla buhurlan, bizim gözetimimiz altında.. . Sonra tekrar gittik, daha önce okuduklarının aynısını okudu, söylediklerinin aynısını söyledi. Sonra dedi: Her hafta bir seans olmak üzere altı seans devam edin, sonra ismini yanımıza yazıp bakacağız, tedavizi bizde mi değil mi.. Sonra dedi: Çocuk buhurlanırken onu inceleyeceğiz, sonra Necran ve Ebha ve pek çok yerdekini de inceleyeceğiz. Ve diyor ki: Kuveytteki hastayı dahi biliyormuş . Diğer taraftan, bu adam herhangi bir ücret talep etmiyor, kendisine gönlünden bişey kopar da verirsen o müstesna.. Çocuğun sağlık durumuna gelince; Allah'ın izniyle iyileşti. Ayrıca, Allah'a hamd olsun benim inancım dağlar gibi köklüdür Allah'ın izniyle..Allah'tan başka fayda ve zarar veren olmadığında en ufak bir şüphem bile yoktur. Bu adama gitmem, onun kardeşime şifa vereceğine inandığımdan dolayı değildir. Bilakis, şimdi ve her zaman, Allah'tan başka hiç kimsenin kardeşime şifa vereceğine inanmam. Zat-ı alinizden bu konuda beni aydınlatmanızı rica ediyorum, ayrıca kardeşimi bu adama, götürmeye devam edeyim mi, ne öğütlersiniz bana?İkinci olarak: Bu adamın bu şekilde insanları tedavi etmesinin şer'i açıdan doğruluk payı nedir?


(Bölümün numarası 1; Page No. 289) Cevap: Olay anlattığın gibiyse eğer, kardeşini cin çarpmış, tedavisi de Kur'an okuyarak rukye yapmaktır. Fatiha suresi ve De ki: O, Allah birdir. ve De ki: sabahın Rabbine sığınırım! ve De ki: insanların rabbine sığınırım! Ayete'l-kürsi, diğer ayet ve sureler, ve Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)den rivayet edilen dua ve zikirler, örneğin: Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine ısmarlarım. yine: Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın. ve benzeri ayet, dua ve zikirlerle rukye yapması gerekir. Ayrıca, İbn Teymiyyenin El-Kelimü't-Tayyib, İbn Kayyimin El-Vabilü'l-Vasib, Nevevinin El-Ezkarü'n-Nebeviyye kitaplarına müracaat et, (Bölümün numarası 1; Page No. 290)  bunlardan, kardeşinin hastalığına uygun olan zikir ve duaları öğren ve onları kardeşine, ya sen oku, ya kendi okusun. Bu tarz adamlara kardeşin veya bir başkasını tedavi etmek üzere gitmemeni tavsiye ediyoruz. Her ne kadar Fatiha okumakta isabet etmişse de, gizlice bir şeyler de okumuş, (bardaktaki suya bir şeyler okuyup kardeşine içirmiş) belki de okudukları "şeytani sığınmalar" ve cinlerden yardım almaya dönük şeylerdi. Bu ise, kahinliktir ki efendimiz (Aleyhis-salatü ves-selam) bunu yasaklamıştır. Şer'i rukye yapmak yeterlidir, kahine gitmeye gerek kalmaz. Necran, Ebha ve diğer bölgelerdekini incelediğine dair anlattıkları ise, onun kahin olduğuna ve cinleri kullandığına delalet eder. Allah kardeşine şifa versin, bizi ve sizi hak üzere sabit kılsın.Başarı Allah'tandır! Salat ü selam efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âl ü ashabına olsun!


Tags: