Cin çarpması, olması mümkün bir durumdur

Üçüncü soru, (5802) no'lu fetvadan: Soru 3: Kendilerine cinlerin dokunduğu insanlar var. Deniliyor ki: Bunun üzerinde seyyidler var yahut bir şeyh var. Cinlerden olabilir, kafir olabilir yahut hristiyan olabilir. Cinlerin dokunduğu kimseye şeriata muhalif şeyler emreder. Namaz kılmamak yahut kiliseye gitmek yahut gücü yetmeyen şeyler yapmak gibi. Eğer bunları yapmazsa ona azap ederler. Bunlardan kurtuluşun şeri yolu nedir?.


Cevap 3: Cinlerin dokunması, olması mümkün bir durumdur. (Bölümün numarası 1; Page No. 284) Cinni, bir harama dokunmayı emrettiği zaman, kendisine dokunulan hastanın, Allah'ın şeriatına temessük etmesi ve cinni kendisine eziyet etse bile, Allah'a isyan olan emrinde, cinniye itaat etmemesi gerekir. Onun şerrinden Allah'a sığınması, Kur'ân tilavetiyle, şeri istiazelerle ve Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen zikirlerle kendini koruması gerekir. ''Fâtiha" suresini okumak suretiyle rukye yapmak, "İhlas" suresini, ve "Muavvizatan" surelerini okumak gibi. Sonra ellerine üfürür ve ellerini yüzüne ve bedeninden mümkün olan yerlere sürer. Sonra bu üç sureyi ikinci kere okur ve ellerine üfler ve ellerini yüzüne ve bedeninden mümkün olan yerlere sürer. Sonra onu üçüncü kere okur ve ellerine üfler ve ellerini bedeninden mümkün olan yerlere sürer. Şifa talep etmek ve cin ve insan şeytanlarından korunmak üzere Allah'a iltica ederek, Kur'ân sureleri ve ayetleri ve Peygamber'den gelen zikirlerle yapılan benzeri rukyeler vardır. İbn Teymiyye'nin "el-Kelimü't-Tayyib" kitabına, İbn Kayyim'in "el-Vabilü's-Sayyib" kitabına ve Nevevi'nin "el-Ezkar" kitabına müracaat et. Orada rukye çeşitlerinden bir çoğunun açıklaması vardır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: