Cihat olmadan İslamda kölelik devam etmekte midir?

(5311) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru : Cihat olmadan, İslam şeriatında kölelik devam etmekte midir?


Cevap : Köleleştirmede esas, kafirlerle yapılan cihatta alınan esirlerdir. Müslümanların lideri cihada katılanlara paylaştırır. Kime ne düşerse o kölesi ve cariyesi olur. Cariyeden doğan ise köle veya cariyedir. Ancak efendisinden olan çocuk hariç. Ancak bu şekilde cihat olmayan döneme kadar kölelik devam edebilir. Azad edildikten sonra, cihatta kafir olarak esir alınmadıkça hiç kimse köle olarak kalmaz. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âşlsine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: