Cihat ile elde edilmeyen bu zamanlardaki kölenin hükmü nedir? Kölenin malında zekat gerekir mi? Efendisi mi öder?

(5726) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru : Bu dönemde cihat ile edinilmeyen kölelerin hükmü nedir? Köle sayılırlar mı? Kölenin malından zekat çıkarılır mı? Efendisi mi çıkarır? Müslüman bir köleye fakir ise zekat verilir mi? Bize açıklayıcı ve yorumlayıcı bir cevap vermenizi rica ediyoruz.


Cevap : Öncelikle savaşta esir alınan, efendisinden olmamak kaydıyla cariyeden doğan çocuk köledir. Sahibi satabilir veya istifade edebilir. Nikah akdi ve mehir olmadan efendi cariyesiyle ilişki kurabilir. İkinci olarak: Şer'an köle olana zekat gerekmez. Çünkü kendisi ve malı efendisinindir. Üçüncü olarak: Köleye zekat verilmez. Çünkü efendileri sebebiyle müstağnidirler. Ancak eğer fakirlerse ve efendileri onlara infakta bulunmuyorsa onlara zekat verilebilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygambermiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: