Cihat dışında köleleştirilen kişinin hükmü

(2387) no'lu fetvanın bir, iki, üç, dört ve beşinci soruları: Soru 1: Cihat olmaksızın köleleştirilen kişinin hükmü nedir?Soru 2 : Afrikada yanımızdaki köleler ile ilgili görüşünüz nedir? Şer'an köle midirler?Ne zaman köle olmuşlardır? Soru 3 : Devletler arasında vuku bulan dünya hükümranlığı vb. şeylere tamah olarak yapılan savaşlarda Müslüman-kafir bakmaksızın köleleştirilen kişilerin hükmü nedir? Bu durumda kölelik olsa veya olmazsa, bu konuda kitap ve sünnetten deliller nelerdir? Soru 5 : Köleliğin şartları kaçtır? Nelerdir?


Cevap 1-2-3-5 : Köleleştirmede esas olan, müslüman ve kafirler arasında cihat olarak Allah'ın (c.c.) dini için cereyan eden savaşlarda esir alma şeklinde olandır. (Bölümün numarası 16; Page No. 577) Savaş ve cihat olmaksızın edinilen kölelere gelince: Hürlerin kaçırılması, müslümanlar arasında olan savaşta esir alma veya hür olan birinin satışı ile olan kölelikler haramdır. Caiz değildir. Böyle kölelik olmaz. Buradan köleliğin şartları da anlaşılmaktadır. (1,2,3 ve 5. soruların cevapları) Başarı Allah'tandır! Allah, peygambermiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: