Cennete girme, amelle değil Allah'ın lutfuyladır

(Bölümün numarası 3; Page No. 465)  Cennete girme, amel ile değil Allah'ın lutfuyladır. İkinci soru, (1353) no'lu fetvadan: Soru 2: Hadiste, insanın amelinin sevabıyla değil, Allah'ın lutfuyla Cennete gireceği rivayet edilmiştir. Bu meyanda beni daha fazla bilgilendirmenizi rica ediyorum.


Cevap 2: İnsan sırf ameliyle saadete ulaşamaz. Bilakis amel bir sebeptir. Buna şu ayet delalet etmektedir: Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin. Bu, sebebin karşılığıdır. peygamber'in (s.a.v.): Hiç kimse ameliyle cennete girmeyecektir. hadisinde nefyettiği şeye gelince bu, mukabelenin karşılığıdır. Şunu bununla satın aldım, denildiği gibi. Bu şu demektir: Amel, Cennete girmek için yeterli bir karşılık ve bedel değildir. Bilakis bununla birlikte Allah'ın affı, lutfu ve rahmeti gereklidir. O affıyla günahları siliyor, rahmetinin eseri olarak iyilikte bulunuyor ve fazlı ve keremiyle iyilikleri kat kat mükafatlandırıyor.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: