Cenaze namazlarında selam vermek

Cenaze namazlarında selam vermek. (2514) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Okul kitaplarında, cenaze namazı selamının sadece sağa olacağını okudum. Fakat diğer kitaplarda, cenaze namazı selamının sağa ve sola verileceğini okudum. Deliliyle birlikte, hangisi daha doğrudur?


Cevap 2: Cenaze namazı ibadetlerden bir ibadettir ve ibadetlerde asıl olan, tevkıfi olmasıdır. (Bölümün numarası 8; Page No. 390)  Onda selam vermek, Peygamber'in (s.a.v.) şu hadisiyle sabittir: Namazın sonu selamdır. Sahabe ve Tabiin (r.a.), cenaze namazında sağa bir sefer selam vermek üzere amel etmeye devam etmişlerdir. Onlar arasında bunun hilafına bir şey bilinmemekte olup, bildiğimiz kadarıyla iki selam verdiklerine dair onların hiç birinden bir rivayet gelmemiştir. Ancak bazı fakihler, rüku ve secdeli namazlara kıyas ederek onlardan sonra bu konuda muhalefet etmişlerdir. İbadetlerde ise kıyasla amel edilmez. Çünkü o, Kur'ân'ın delaleti üzerine bina edilmiştir yahut Peygamber'den rivayet edilen sünnetle sabittir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: