Cenaze namazından sonra dua etmek

Cenaze namazından sonra dua etmek (5005) no'lu fetvanın on ikinci sorusu: Soru 12: Ölenin yerinde ve evinde üç gün sonra Fâtiha ve İhlâs surelerini okumak caiz midir, yoksa kötü bir bid'at mıdır?


Cevap 12: Üç gün sonra ölen kimsenin yerinde yahut evinde Fâtiha suresi, İhlâs suresi yahut başka sureleri okumanın meşruiyetine dair Kitap ve sünnetten bir delil bilmiyoruz. Yine sahabe, tabiin, yahut tebe-i tabiinden hiçbir kimsenin ondan bunu naklettiğini de bilmiyoruz. Asıl olan, onun reddedilmesidir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Bunun meşruluğunu iddia eden kimsenin delil getirmesi gerekir. (Bölümün numarası 9; Page No. 35) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: