Cenaze namazından hemen sonra toplu olarak dua etmek

(Bölümün numarası 9; Page No. 15)  Ölüye dua etmek ve amelin sevabını bağışlamak. (Bölümün numarası 9; Page No. 16)  (2251) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Cenaze namazından hemen sonra toplu olarak dua etme hakkında ihtilafa düştüler. Bir grup, Peygamber'den (s.a.v.) ve sahabe-i kiramdan rivayet olmadığı için bid'at olduğu görüşünü belirttiler ve fakihler bunun caiz olmadığını açıkladılar. Bir başka grup da onun müstehap ve sünnet olduğu görüşündeler. Onlardan kim haklıdır?


4: Dua, ibadetlerden bir ibadettir ve ibadetler tevkıf üzere bina edilmiştir. Hiç bir kimsenin Allah'ın emretmediği şekilde ibadet etmesi caiz değildir. Peygamber'den (s.a.v.) sahabesiyle birlikte, cenaze namazını kıldıktan sonra her hangi bir cenazeye dua ettiği rivayet edilmemiştir. Ondan (s.a.v.) rivayet edilen şudur ki, arkadaşının üzerini düzelttikten sonra kabrin yanında durur ve şöyle derdi: Kardeşiniz için is­tiğfar ediniz,ve ona tesbit (sorulara sarsıl­madan cevap vermesini) isteyiniz. Çünkü o, şu anda sorguya çekilmektedir. Yukarıda geçenlerden anlaşılmıştır ki doğru olan, cenaze namazını kıldıktan sonra toplu olarak dua yapmanın caiz olmadığı ve bunun bid'at görüşüdür. Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: