Cenaze namazında Fâtiha okumak

Cenaze namazında Fâtiha okumak (6744) no'lu fetvanın sekizinci sorusu: Soru 8: Cenaze namazında ilk tekbirden sonra Fâtiha okumak gerekli midir? Yoksa Resûlüllah'a (s.a.v.) salavât getirmek ve ölüye dua etmek yeterli midir?


Cevap 8: Cenaze namazında başlama tekbiri olan ilk tekbirden sonra Fâtiha'yı okumak vaciptir. Zira Resûlüllah (s.a.v.) genel olarak şöyle buyurmuştur: Namazda Fâtiha okumayan kimsenin namazı yok hükmündedir. Peygamber (s.a.v.) de bu şekilde amel etmiş ve birinci tekbirden sonra onu okuduğu rivayet edilmiştir. İkinci tekbirden sonra Peygamber'e (s.a.v.) salavât getirmek gerekir ve üçüncü tekbirden sonra ölüye ve diğerlerine dua etmek gerekir. Dördüncüden sonra selam verilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: